De Hûnekop – Hurdfytser

Publisearre op 15 april 2014

Jan-Rutger Hoekstra makke in striptekening fan it nûmer Hurdfytser, dat Emiel Stoffers skreau foar syn band De Hûnekop. Wêr helje dy mannen har ynspiraasje wei? de Moanne prate mei de beide keunstners.

Hoelang tekenesto al? Hoe is dy leafde oait begûn?
‘Strips en tekenen hebben eigenlijk altijd bij me gehoord. Ik kreeg vroeger regelmatig op m’n donder dat ik teveel in de kantlijn van mijn schriften aan het krassen was. Als klein jongetje was ik al gek op Suske en Wiske, Guust Flater, Asterix en de Eppo. Maar mijn fascinatie groeide pas echt door de enorme stripverzameling van een oom. Toen leerde ik de groten der groten kennen, bijvoorbeeld Marten Toonder en Martin Lodewijk, maar ook de oude Amerikaanse strips van Beetle Baily, Popeye en Hanna Barbera. Mijn liefde voor de strip is daarna alleen maar gegroeid en omdat ik altijd weer nieuwe dingen leerde kennen ben ik ook altijd blijven tekenen en ontwikkelen. De stripwereld is enorm uitgebreid en gevarieerd, als je daar één keer in zit laat het je nooit meer helemaal los.’

Do hast fan in tekst fan De Hûnekop in strip makke. Koesto dy band al? Hoe hast it meitsjen fan de strip oanpakt? Hoe bisto ta dizze yllustraasjes kommen?
‘De Hûnekop kende ik vooral van naam. Om te voorkomen dat mijn strip te ver van het oorspronkelijke nummer kwam te staan, of dat het een parodie zou worden, heb ik een aardig aantal nummers van ze gehoord. Het is een band die speelt vanuit hun hart en onderbuik, eerlijk en met veel humor. Ik wilde die uitstraling vasthouden. Als ik werk, deel ik een scenario op in wat er visueel gebeurt en wat er wordt verteld. Omdat Hurdfytser al behoorlijk visueel tot de verbeelding speelt en de ene grap op de andere is, was dat eigenlijk al voor me gedaan. Ik had meteen een idee hoe ik het wilde tekenen. Na een eerste, vlot opgezet storyboard had ik al snel een duidelijk verhaal op papier en volgden de tekeningen eigenlijk als vanzelf. Omdat ik eigenlijk zelden 100% tevreden ben over een eindresultaat, is het uitwerken en inkleuren altijd het lastigste en langstdurende werk. Maar over het eindresultaat ben ik erg tevreden en ik ben vooral benieuwd wat de band er van vindt.’

Mei wat foar materiaal wurkesto meastal? Hasto al earder publisearre?
‘Ik teken mijn strips nog ouderwets, dus veel schetswerk met potlood op papier. Ik heb een voorkeur om daarna met vijf tot zeven verschillende diktes Copic Liners mijn tekeningen uit te werken en daarna met de hand in te kleuren. Vervolgens scan ik alles in en bewerk ik het geheel nog een keer, werk ik de fouten weg, voeg ik de kaders en achtergronden toe, enzovoort.
Mijn langst lopende project is Beldragor, over een blauw, helderziend konijn met magische krachten. Deze strips zijn gepubliceerd als webcomic en heb ik in kleine oplage zelf laten drukken. Door een verhuizing en de geboorte van mijn tweede dochter is dit even op een laag pitje komen te staan, maar ik ben wel weer nieuwe verhalen aan het schrijven. Ik ben eigenlijk altijd wel met iets bezig en ben niet van plan mijn potlood snel neer te leggen.’

Jan-Rutger Hoekstra (35, Drachten) is tekener by Studio Dallaz. Sjoch ek: www.studiodallaz.nl

Emiel, hoe kaamsto by it ûnderwerp fan Hurdfytser?
‘Het was een idee van mijn schoonvader om een songtekst te schrijven over wielrenners. Het is algemeen bekend dat er veel asociale rijders tussen zitten en dat is natuurlijk koren op de molen van De Hûnekop. Wij maken nummers over herkenbare dingen in het leven en dat overdrijven we dan in de tekst. Mijn songteksten zijn nooit persoonlijk, alhoewel ik wel een zwager heb die hurdfytser is. Maar dat is een heel beschaafde jongen. Toeval dus.’

Asto yn it Frysk skriuwst, sitst dan mei in wurdboek op skoat of skriuwst op wat der yn dy opkomt?
‘Ik ben Friestalig opgegroeid, dus ik zit niet met een woordenboek op schoot om een tekst te schrijven. Wel gebruik ik soms een Nederlands rijmwoordenboek, zo eentje die je ook voor Sinterklaasgedichtjes gebruikt. Dan zoek ik Nederlandse woorden op die in het Fries altijd op dezelfde manier eindigen. In mijn teksten staat namelijk alles op rijm. Ik besteed sowieso weinig aandacht aan dat hele correcte taalgebruik in het Fries. Dan raak je alleen maar in diepe discussies, dat vind ik niet interessant. Goed Fries spreken ze misschien bij de Afûk, maar zo praat ik zelf helemaal niet. Ik schrijf het gewoon op zoals ik het uitspreek. Zo ben ik, dus zo zijn mijn teksten.’

Emiel Stoffers (33, Kollumersweach) is sjonger fan De Hûnekop. Sjoch ek: www.dehunekop.nl

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Strips

    Bert Tacoma makke in striptekening fan it nûmer Frije Friezen, dat Jeroen 'Baba' Wijnand skreau foar syn band Babalive. Wêr hellet de mannen har ynspiraasje wei? [...]

  • Kategory: Strips

    Edith Stultiens makke in striptekening fan it nûmer Dikke Reade Hoanne, dat Feiko Wouda skreau foar syn band Healers. Wêr helje sy de ynspiraasje wei? de Moanne prate mei de [...]

  • Kategory: Strips

    Petra van Berkum makke in striptekening fan it nûmer Eigen Paad, dat Wouter van der Wal skreaune hat. Wêr hellet Petra har ynspiraasje wei? de Moanne prate mei [...]