Baba – Frije Friezen

Publisearre op 17 april 2014

Bert Tacoma makke in striptekening fan it nûmer Frije Friezen, dat Jeroen ‘Baba’ Wijnand skreau foar syn band Babalive. Wêr hellet de mannen har ynspiraasje wei? de Moanne prate mei beide keunstners.

Hoelang tekenesto al? Hoe is dy leafde oait begûn?
‘Eigenlijk heb ik niet echt een startpunt. Tekenen doe ik al van jongs af aan. Voornamelijk als hobby maar ik word tegenwoordig wat vaker opgemerkt en daar vloeit van tijd tot tijd een opdracht uit. Zolang het valt te combineren met mijn baan als chef-kok ga ik geen uitdaging uit de weg. De liefde is er eigenlijk altijd al geweest. Soms wat meer, soms wat minder. In de kinderjaren werd die liefde gevoed door het lezen van de Donald Duck, daarna tekenlessen op school wat werd gevolgd door het ontdekken van stripboeken als De familie Doorzon, Franka, en Gilles de Geus. Ik kan tegenwoordig niet een stripboek lezen zonder dat ik dan meteen zin krijg om te tekenen.’

Do hast fan in tekst fan Jeroen Baba in strip makke. Koesto Baba al? Hoe hast it meitsjen fan de strip oanpakt? Hoe bisto ta dizze yllustraasjes kommen?
‘Ik kende Jeroen nog niet. Mijn eerste kennismaking met Frije Friezen was dan ook via YouTube. Het liedje viel zeer in de smaak in huize Tacoma. Mijn dochtertjes van 5 en 7 zongen binnen no-time uit volle borst mee. En geloof me, dat werkt zeer aanstekelijk. Soms kun je behoorlijk in de knoop zitten met een opdracht maar dat was dat nu niet het geval. De tekst is zeer beeldend en de schets had ik binnen een half uurtje op papier. De verdere uitwerking is dan een feestje om te doen. Ik heb een hoofdpersoon genomen die als het ware door het liedje loopt. Samen met zijn roze luchtbed laat deze Frije Fries zien waar het liedje over gaat.’

Mei wat foar materiaal wurkesto meastal? Hasto al earder publisearre?
‘Ik begin altijd met schetsen op eenvoudig kopieerpapier. Dit kan met potlood zijn maar ook met balpen. Het is maar net wat er voor handen is. Als de schets klaar is, dan trek ik hem over op een ander papier d.m.v. een lichtbak met een potlood. Deze potloodlijn trek ik dan over met diverse fineliners van verschillende diktes waarna ik de tekening inscan op de computer. Vervolgens gebruik ik Photoshop voor de inkleuring waarna de tekening klaar is voor publicatie. Ik publiceer voornamelijk cartoons op mijn eigen site. Die gaan  over dingen die mij bezig houden zoals mijn gezin, films, muziek, werk en onderwerpen uit het nieuws die mij aanspreken. Daarnaast maak ik geboortekaartjes, illustraties voor brochures, sites e.d. En af een toe een leuk project. Zo heb ik ook  voor studenten van de Hanzehogeschool in Groningen een poster mogen maken om voorlichting te geven over voeding bij jonge kinderen in Tanzania.’

Bert Tacoma (37, Dokkum) is tekener. Sjoch ek: www.berttacoma.nl

Jeroen, wêr komt dyn ynspiraasje wei foar de songtekst fan Frije Friezen?
Zomaar eigenlijk, lekker met de kop in de zon. Met de gitaar op schoot en een biertje erbij.’

Binne dyn teksten persoanlik fan aard? Wêr geane dyn oare teksten oer?
‘Ja, al mijn teksten komen vanuit mijn gevoel en emoties, en soms fantasieën.’

Do bist ambassadeur fan Praat mar Frysk. Hoe soesto jonge Fryske tekstskriuwers stimulearje om harren nûmers yn it Frysk te skriuwen?
‘Door vooral alle dingen op te schrijven zoals ze voelen, dat is nooit fout, maar altijd goed! In het Fries schrijven is heerlijk om te doen. Het is tenslotte toch ons memmetaal.’

Jeroen ‘Baba’ Wijnand is sjonger by Babalive. Sjoch ek: www.babalive.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Strips

    Jan-Rutger Hoekstra makke in striptekening fan it nûmer Hurdfytser, dat Emiel Stoffers skreau foar syn band De Hûnekop. Wêr helje dy mannen har ynspiraasje wei? [...]

  • Kategory: Strips

    Edith Stultiens makke in striptekening fan it nûmer Dikke Reade Hoanne, dat Feiko Wouda skreau foar syn band Healers. Wêr helje sy de ynspiraasje wei? de Moanne prate mei de [...]

  • Kategory: Strips

    Petra van Berkum makke in striptekening fan it nûmer Eigen Paad, dat Wouter van der Wal skreaune hat. Wêr hellet Petra har ynspiraasje wei? de Moanne prate mei [...]