Boek over aaisykjen in de negentiende eeuw

Publisearre op 8 februari 2012

Bij uitgeverij Wijdemeer in Leeuwarden is het boek “Kostelijke koopwaar. De handel in Friese kievitseieren 1850 – 1900” verschenen. Het is geschreven door de historicus Pieter Breuker. De aanleiding voor dit bijzondere boek was een negentiende-eeuwse handleiding voor aaisikers met de titel De kunst van het eijer zoeken.

Het zoeken naar kievitseieren was in Fryslân tot in de twintigste eeuw vooral een economische bezigheid. Arme dagloners die de kunst goed verstonden, konden er in het voorjaar, als het werk bij de boer stillag, hun brood mee verdienen.  Fokke Atzes Dijkstra, de schrijver van de handleiding, vermeldt dan ook uitdrukkelijk in zijn voorwoord dat ‘Een goede eijer zoeker, van een tot twee gulden daags verdient’.

Pieter Breuker schetst de historische achtergrond van Dijkstra’s handleiding en richt zich met name op de sociaal-economische aspecten van het aaisykjen. Hij zoekt in “Kostelijke koopwaar” bijvoorbeeld uit of het klopte dat een arbeider er inderdaad een goede boterham mee kon verdienen. Daarbij presenteert hij veel nieuw en interessant feitenmateriaal, zoals de omvang en prijsontwikkeling van de markt voor kievitseieren. Zo ontstaat een scherp beeld van de negentiende-eeuwse brood-eierzoeker.

Het boek begint met een schets van het woelige leven van Fokke Atzes Dijkstra, over wie tot nu toe vrijwel niets bekend was. De tekst van zijn handleiding is eveneens in zijn geheel in het boek opgenomen. Het boek is in de goede boekhandel en de internetboekhandels te koop.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels