• 26 september 2016

    ERIC HOEKSTRA -  Speech after long silence. It is right that we descant and yet again descant upon the supreme theme of art and song   Letterkunde is de wittenskiplike stúdzje fan literatuer. Literatuer is de meast komplekse utering fan de minske, mear spesifyk, fan de minsklike geast. Literatuer lit ús sjen hoe’t de minske yninoar sit. Tagelyk is letterkunde de minst eksakte wittenskip, omdat [...]

  • 8 maart 2013

    PIET GERBRANDY - Yn memoriam Tsjêbbe Hettinga (foto: Henk Brinkman) ‘Oan swarte stielkabels hawwe de bokken / De nacht boppe see en haven úttakele’. Toen ik in 1995 voor het eerst de cd opzette die bij de tweetalige bundel Vreemde kusten/Frjemde kusten hoorde en deze twee regels over me heen liet komen, wist ik niet alleen dat hier een groot dichter aan het woord was, maar besefte [...]