• 31 december 2015

    BERT DE JONG -  In protte fan de Fryske skatten is net te sjen. Se stean of lizze op souder of yn kelders fan musea. Mar dat komt oars. Der wurdt opromme. Sammelje en bewarje, soks siet foaral yn de hollen by de minsken dy’t der oer beslúte moasten by musea. It wie in taboe om skinkingen te wegerjen. Oer de fraach oft in skinking [...]

  • 1 augustus 2014

    DIRK VAN GINKEL -  Op 2 juni verschijnt ‘Fries Goud en Zilver’, hét overzichtswerk van de Friese edelsmeedkunst: drie grootformaat boekdelen, 1000 pagina’s, 1250 illustraties. Het is een initiatief van de Ottema-Kingma Stichting (OKS). Hoofdauteur is Johan ter Molen, tot voor kort buitengewoon hoogleraar Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Een leerstoel die ook al geïnitieerd is door de OKS. ‘Fries [...]

  • 5 juni 2014

    DIRK VAN GINKEL -  Eerder deze week werd in De Harmonie te Leeuwarden het standaardwerk ‘Fries Goud en Zilver’ gepresenteerd. Drie delen in cassette, acht kilo zwaar, meer dan 1000 pagina’s dik en bulkend van de illustraties: zo’n 1250 stuks. Redacteur is prof. dr. Joh. Ter Molen, de initiatiefnemer en inspirator is de Ottema-Kingma Stichting onder aanvoering van scheidend voorzitter Douwe de Vries. Een interview [...]