• 29 mei 2015

  Volgende maand zouden we zes jaar samen zijn. Eigenlijk zijn we nu twee maanden uit elkaar, maar ook weer niet helemaal. We wonen nog samen in ons huis, want de definitieve knoop is nog niet doorgehakt. Het is erg ingewikkeld. Het is nu aan mij om een keuze te maken. Ik weet het nog niet. Ik kan mijn verstand en mijn gevoel niet meer uit [...]

 • 22 mei 2015

  Zoals Nederlanders elkaar groeten met de vraag ‘alles goed?’, zo vragen ze bij ons ‘wanneer ga je trouwen?’ Nederlandse vrouwen zijn al vanaf hun achttiende onafhankelijk, maar bij ons begint het vrouw-zijn pas als je gehuwd bent. In mijn cultuur, ik ben volbloed Koerdisch, leven we volgens de normen en waarden van de Koran. Ik mag dus ook niet op mezelf wonen zonder getrouwd te [...]

 • 7 mei 2015

  DRIJPIKKEL – As ik hiel inkeld ris mei minsken oer Diet Huber praat, dan wurdt faak as earste 'de telefoan' neamd. Dat se nammentlik sa faak belle. Dat se sa lang belje koe. Dy telefoan haw ik dêrom in bytsje mist yn de fierder tige nijsgjirrige middei dy’t ferline wike yn Tresoar organiseard waard oer Diet Huber har libben en wurk en benammen oer har [...]

 • 6 juni 2014

  Tijd voor bezinning.                    

 • 1 mei 2014

  Levende letters. Voor de totstandkoming van mijn letter gebruik ik levende micro-organismen zoals schimmels en bacteriën. Ik onderzoek hoe verschillende schimmels groeien en welke vormen en kleuren ze opleveren. Op basis van deze informatie ontwerp ik de letter R. Het is de bedoeling dat één basisvorm een verscheidendheid aan mutaties oplevert. Izore (centrum infectieziekten Friesland) Leeuwarden is mij zeer behulpzaam geweest bij het leveren van [...]

 • 19 maart 2014

  De sjuery hat út mear as 70 ynstjoerings en foarstellen 26 keunsterns keazen dy’t mei harren plan en letter úteinsette meie. De sjuery wie ûnder de yndruk fan it nivo en de kwaliteit fan de ideeën. De 26 selektearre keunstners binne de kommende moannen fia de website fan de Moanne te folgjen yn harren wurk. Oan ’e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinst it ûntstean fan [...]