• 4 mei 2023

    (NL tekst hieronder) Gabrielle Terpstra studearret dit jier ôf oan de Akademy foar Popkultuer en hat dêrom in show makke mei de namme Katharsis. Op 16 mei lit se yn kafee de Gouden Leeuw yn Tresoar tegearre mei Alwin van der Toorn de reis sjen dy 't se makke hat troch ferhaal en poëzy mei muzyk te kombinearjen op it poadium. Terpstra makke dizze performance [...]

  • En dat foar in kat, Ate de Jong

    16 december 2022

    MARTSJE DE JONG - Om kado te jaan, foar ûnder de krystbeam of om mei ûnder in tekken te dûken. Boeken!   En dat foar in kat En dat foar in kat, Ate de Jong Libbensskôging troch Bonne, in boarre dy’t yn syn njoggende en lêste libben sit. Hy fertelt oer de minsken dy’t er yn al dy libbens trof, leave en wrede. [...]