• 10 februari 2016

  DIRK VAN GINKEL - Tot 13 maart zijn in Melklokaal in Heerenveen maar liefst honderdtien werken te zien van beeldend kunstenaar Anne Feddema. Werken op doek en op papier. Een keuze uit wat hij de afgelopen twee jaar heeft gemaakt. In ‘Eden en daarbuiten’, zoals de titel van de expositie luidt, bouwt Feddema voort op de thematiek waarmee hij twee jaar geleden naar buiten kwam [...]

 • 21 december 2015

  DIRK VAN GINKEL -  Hij bouwt een groot tijdmechaniek in Dordrecht en werkt aan een reusachtige camera obscura voor het strand van Terschelling. Tijdens Oerol is deze installatie te beklimmen en te beleven. Kunstenaar Arjen Boerstra houdt van ontregelende projecten. Te midden van de metalen en houten schaalmodellen van huidige en toekomstige installaties vertelt hij over zijn werk: ‘Ik hou er enorm van om de [...]

 • 30 oktober 2015

  DIRK VAN GINKEL -  Vorig jaar liet de plots brodeloos geworden dichter Peter van Lier zich zes weken lang insluiten te midden van 150 kunstwerken bij NOK 6 in Beetsterzwaag. Zijn doel was: achterhalen of de beeldende kunst hem iets te bieden had in tijden van economische en emotionele tegenspoed: troost, inzicht, inspiratie ... Hij schreef er een boekje over: ‘De voedselbank’. In 2014 zag [...]

 • 20 juli 2015

  DIRK VAN GINKEL -  Het Fries Museum heeft onlangs ruim honderd foto’s gekregen van Willem van Zoetendaal. Het gaat vooral om werk uit de ‘Rietveldschool’: portretten van onder anderen Céline van Balen, Koos Breukel, Annaleen Louwes en Sara Blokland. Wie is Willem van Zoetendaal? Wat is zijn relatie tot fotografie? En waarom schenkt hij zoveel werk aan het Fries Museum? Amsterdam, de zestiende-eeuwse Oudeschans, niet [...]

 • 5 juni 2015

  DIRK VAN GINKEL - De Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving, een tweejaarlijkse prijs voor vormgevers en hun opdrachtgevers, is uitgereikt aan Claudy Jongstra en Natlab/Plaza Futura. Voor haar opdrachtgever uit Eindhoven verzorgde Jongstra de wandbekleding van de zogeheten ‘Denkkamer’.   De winnaar Natlab en cultureel centrum Plaza Futura zijn gevestigd op Strijp S, het terrein van de voormalige Philipsfabrieken. Het is nu een broedplaats [...]

 • 3 oktober 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Tot 1 maart is er in het Fries Museum en in Museum Belvédère een grote overzichtstentoonstelling van Gerrit Benner te zien. Het Fries Museum toont vooral het vroege figuratieve werk, Museum Belvédère legt het accent op Benners latere, meer abstracte periode. Hij is, zo vermelden beide musea op hun website, ‘de beroemdste Friese schilder uit de 20ste eeuw’. Drie hedendaagse schilders [...]

 • 15 september 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Tot 28 september toont Museum Belvédère werk van vier Zero-kunstenaars: Jan Schoonhoven, Henk Peeters, Leo Erb en Bernard Aubertin. Opvallend is dat hun werk niet is geselecteerd op de specifieke karakteristieken van de Zero-beweging - de overkoepelende benaming van de moderne stromingen uit het begin van de jaren zestig waarvan de Nederlandse Nul-groep een vitaal onderdeel was - maar op de [...]

 • 6 augustus 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Fred Pollack (1943) exposeerde onlangs bij Galerie Hoogenbosch in Gorredijk, nu hangt er werk van hem bij de groepsexpositie NOK in Beetsterzwaag. Terwijl zijn werk reist, revalideert Pollack in Groningen. En hij schildert niet maar schrijft. Over zijn verleden, zijn remmingen en stremmingen, zijn drijfveren, zijn creativiteit. ‘De mooist denkbare schilderservaring is dat je jezelf verrast: “Heb ik dat gemaakt?”.’ Terwijl [...]

 • 1 augustus 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Op 2 juni verschijnt ‘Fries Goud en Zilver’, hét overzichtswerk van de Friese edelsmeedkunst: drie grootformaat boekdelen, 1000 pagina’s, 1250 illustraties. Het is een initiatief van de Ottema-Kingma Stichting (OKS). Hoofdauteur is Johan ter Molen, tot voor kort buitengewoon hoogleraar Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Een leerstoel die ook al geïnitieerd is door de OKS. ‘Fries [...]