• 2 april 2013

    TSJOMME DIJKSTRA –  De Harnzer dichter, skriuwer en keunstner Wilco Berga bringt yn de simmer in cd út mei eigen lieten. Berga hat it grutste part fan de lieten (tekst en muzyk) sels skreaun. Twa lieten binne oersettings fan Jacques Brel en der is ek in cover fan Bob Dylan by, mei in eigen tekst. De teksten binne Frysk, Snitsers en (ien nûmer) Nederlânsk. De [...]

  • 10 maart 2013

    JOB DEGENAAR - PEN Nederland. De blinde Tsjêbbe Hettinga zag ik wel eens in Thialf schaatsen, zich met de rechterhand vasthoudend aan de linker schouder van wie hem vergezelde, eigenlijk net zoals hij de podia betrad. Schaatsen en dichten als vergelijkbare handelingen: vanuit een volledige overgave je eigen menselijke beperkingen overstijgen. Zijn klankrijke Friese zinsbouw, ritmiek en metaforiek maakten op mij als Hollander indruk. Hij [...]

  • 8 maart 2013

    PIET GERBRANDY - Yn memoriam Tsjêbbe Hettinga (foto: Henk Brinkman) ‘Oan swarte stielkabels hawwe de bokken / De nacht boppe see en haven úttakele’. Toen ik in 1995 voor het eerst de cd opzette die bij de tweetalige bundel Vreemde kusten/Frjemde kusten hoorde en deze twee regels over me heen liet komen, wist ik niet alleen dat hier een groot dichter aan het woord was, maar besefte [...]