• 9 januari 2014

    HUUB MOUS -  ‘Wij weten het beter. Dwaasheid in al haar gedaanten, de beuzelachtige en de belachelijke, de boze en de verderfelijke, heeft nooit zulke orgieën over de wereld gevierd als heden ten dage. Het zou thans geen thema meer zijn voor een glimlachend vertoog van een weldenkend en ernstig bekommerd humanist als Erasmus. Als een ziekte van de samenleving moet men de oneindige dwaasheid [...]

  • 23 december 2011

    Lucebert, detail uit twee vazen , aardewerk, 1991 en 1994 Keunstner Lucebert wie in multytalint; hy wie skilder, dichter, fotograaf, tekener en keramist. As dichter wie Lucebert in belangrike fernijer fan de poëzij. Hy hearde by de ‘vijftigers’ en behelle in soad literêre prizen. Syn keramysk wurk is lykwols altyd ûnderbeljochte bleaun. Yn keramykmuseum Princessehof is it earste oersjoch fan keramysk wurk fan [...]