• 7 december 2015

    ARJAN HUT -    ik bin Berlyn ik bin in boskje reade bommen   Twa willekeurige rigels út in willekeurich gedicht fan Sytse Jansma, te lêzen yn syn nije bondel 'as nomaden yn tinten te plak'. It makket diel út fan de trijedielige iepener 'oprop oan alle friezen'. Jansma komponearret mei yndrukken fan Dútslan (Berlyn, Prussysk blau, Tagesschau), berneprogramma's (Sesamstrasse, Bear Boeloe) en de echo [...]

  • 24 augustus 2015

    SYTSE JANSMA -     lâns risseljend reid steapelet de sleat oktaven as weagen werheljend de nacht draait himsels yn   in frisling fan roppende frosken it sliepkeamersrút op in kier in simmer fan swit wachtet boppe de   knoop yn 'e klamboe it pantomime beweegjen fan sleatswetter noeget in skoalle reidjuffers om   as djoeiske kabûkidûnsers te sweevjen oerdei stienen de efterliven as obelisken [...]