Nûmer 4

Publisearre op 8 september 2015

Geregeld krijgen fotografen van het Historisch Centrum Leeuwarden de opdracht om de fotocollectie van het HCL te verrijken en Leeuwarden en zijn bewoners (én bezoekers) vast te leggen en te tonen aan het publiek. Dat resulteerde de afgelopen jaren onder meer in een serie waarin de Friese hoofdstad van een onverwachte kant werd belicht. Wim de Vries liet Leeuwarden vanaf het water zien, Dolph Kessler (fotograaf én oud wethouder) legde vast wat hem in de veranderende binnenstad trof, Gitte Brugman portretteerde en interviewde vrijwilligers en supporters van Cambuur en Abe de Vries toonde aan hoe de af en toe botsingen tussen stad en platteland zich aan de randen van Leeuwarden voltrekken.

Fotograaf Elske Riemersma maakte in het verleden talloze foto’s van haar woonplaats Leeuwarden, ook van kinderen. Onder meer van het Digitale Trapveld in Bilgaard en reportages over de kinderopvang (onder meer in opdracht van Stichting Kinderopvang Leeuwarden). Al pratende met haar over een geschikte opdracht was het daarom niet verwonderlijk dat we uitkwamen op een fotoproject over het opgroeien van kinderen in onze stad.

Vol herinneringen aan de speelplekken uit haar eigen jeugd, was Elske benieuwd hoe en waar kinderen tegenwoordig spelen en waar ze het liefste verblijven in de stad. Haar nieuwsgierigheid bracht haar op veel verschillende plekken. Er werd eerst uitgebreid voorgepraat met zo’n veertig kinderen en vervolgens ging de fotograaf met hen op pad. Zo kwam ze op veel verschillende locaties in Leeuwarden. Bij Sanna’s moestuin in de Vrijheidswijk, Silvans circus in de Transvaalwijk en Milans diepverscholen hut in de bosjes van Camminghaburen. Maar Elske Riemersma ging ook vissen met Wisse aan het Nieuwe Kanaal en wandelde met Roekaya en Lina door het Leeuwarder bos.

Op deze wijze is de leefwereld van de jongste inwoners van Leeuwarden (in de leeftijd van 8 tot 12 jaar) vastgelegd. Het project ‘Dit is míjn plek, kinderen en hun lievelingsplek in Leeuwarden’ levert aldus verrassende en soms ook heel vertrouwde beelden op. Beelden die vertellen over wat kinderen – met een grote variatie in achtergrond – hebben met hun stad, hun dorp, hun wijk.

Op de gekozen plekken kunnen vriendschappen ontstaan voor het leven, maar er wordt ook geruzied en gevochten. Kinderen spelen vaak intensief samen, maar zonderen zich af en toe ook graag even helemaal af van de buitenwereld.

Het project resulteerde in een foto-tentoonstelling in het HCL en een boekje dat tevens wordt meegestuurd met cultureel tijdschrift de Moanne als nummer 4 van 2015 . Voor het HCL, en latere generaties, is het een bijzondere aanvulling op onze fotocollecties. Zoals één van de trotse ouders van de kinderen het verwoordde: “Over zoveel jaren behoren wij tot de historie van de stad”.

 

Geart de Vries
directeur Historisch Centrum Leeuwarden

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]