Alle moais foar 2024, twivelje gerêst

Publisearre op 30 december 2023

Nee, de wrâld is net sa grut.
It hinget oan in tinne tried.
In wûnder? Miskien net,
miskien wol. Twivelje gerêst,
it makket dy miskien ta minske.
Der is safolle datsto mist
asto alles seker witst.
Arjan Hut – Dichter fan Fryslân

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels