• 21 december 2018

    ARJANNE NIJP - Eddy van der Noord hat it drok. Mei syn útjouwerij Louise bringt er gewoanwei seis boeken yn it jier út. Mar no ferskine der fjouwer yn twa wiken tiid. ‘Dat is net sa handich pland, nee.’ It betsjut neist in protte feestlikheden ek in hûs fol boeken en in soad autoriden, want de distribúsje fersoarget Van der Noord ek sels. En dan [...]