• 18 februari 2016

    ZANDER LAMME - Wereldberoemd werden de Goldbergvariaties, toen pianist Glenn Gould (1932-1982) ze in 1955 opnam. Het betekende voor Gould het begin van zijn roem en zeker ook voor de herwaardering van de muziek van Bach (1685-1750). Of Bach het zelf wat zou hebben gevonden, is maar de vraag. De manier van spelen was een stuk swingender dan Bach had bedoeld. Bedenk daar het norse [...]

  • 28 april 2015

    RYNK BOSMA -  It tafal fan reizgjen en fakânsjes bringt in minske betiden op oare plakken en dy oant dan ta ûnbekinde oarden kinne ferrassingen opleverje, je kinne moaie muzikale dingen hearre dy’t yn eigen omjouwing net sa gau te belústerjen binne. Dat is eins yn ien regel it ferhaal fan it ûntstean fan de Stichting Appassionata, sa seit Saakje Zijlstra. Muzyk dy’t faaks wol [...]