• Tresoar, topografyske kaart 1932

    4 november 2022

    ERIK BETTEN - Yn 1929 wie de Rykswei 9 in moderne ferbining, dy’t fan Harns nei Ljouwert rûn. Mar der siet noch ien knyppunt op ’e rûte: Marsum. Rykswettersteat woe ôf fan it gefaarlike trasee oer de terp hinne, en wie der al gau út. Der koe moai in nije dyk komme, dwers troch de monumintale tún fan it Poptaslot. En it skeelde net folle [...]