• 1 oktober 2013

    HANS SMELIK – Op 11 september jl. vond in het Coopmanshûs in Franeker de presentatie plaats van de in het Fries uit het Latijn vertaalde 'Fersen fan en foar Gadso Coopmans' . De vertaler Klaas Bruinsma had erop gestaan dat de presentatie in het geboortehuis van de 'professor yn de medisinen oan de Akademy fan Frjentsjer' zou plaatsvinden. Martine Kamphorst, de medewerkster van uitgeverij Elikser [...]