• 7 november 2016

    ELSKE SCHOTANUS -  Vrijdag, 4 november 2016. Vandaag, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de kunstenaar, wordt de onlangs opgerichte Stichting Sjoerd de Vries ten doop gehouden. De kunstenaar zet zijn vouwfiets op slot en stapt, de jas aan, de hoed op, het doopsgezinde kerkje van De Knipe binnen. Eens preekte hier, van 1911 tot 1915, Anne Zernike, Nederlands eerste vrouwelijke predikant. Op de kerkbanken, [...]

  • 17 december 2006

    MARITA DE JONG -  Nynke Laverman sil mei har nije cd Alter de ynternasjonale podia op. Har man, percussionist Sytze Pruiksma, sil de noardse balke bespilje, in âld Frysk snaarynstrumint dat Sytze en Nynke herûntddekt ha. Fierder dogge de Spaanse flamencogitarist Manuel Cazas, akkordeonist Oleg Fateev, dêr’t Laverman al earder mei gearwurke, en marimabaspiler Jan Roel Hamersma mei. Marita de Jong ynterviewde Fateev ein 2006 foar [...]