• Kollaazje: Marleen Stoelwinder

    28 december 2022

    EELCO VENEMA -  It wie in dei nei de ôfkundiging fan de earste lockdown – in wurd wêrfan’t we noch wolris swittend wekker wurde – dat in freondinne tsjin my sei: no sille de minsken echt fiele wat de werklike wearde fan keunst en kultuer is. Ik fûn dat in optimistyske gedachte en in straaltsje sinneskyn dat troch de tongerwolk fan de pandemy besocht hinne [...]

  • 25 augustus 2021

    Dizze hiele simmer is OBE de Etalage foar trije keunstners. De Moanne docht yn gearwurking mei Tresoar ferslach fan dizze simmerútstalling. Yn dizze vlog fan Larissa Lokenberg toast Marleen Stoelwinder har wurk en fertelt hoe't se ta ideeën komt.   https://www.youtube.com/watch?v=h1IVTdAmrFM