• 31 januari 2017

    De lêzende mins, Coen Waltmans Redaksjoneel, Ernst Bruinsma, 'It is net de kanarje dy't nuvere wyskes fluitet' Karen Bies, Quatrebras Janpier Brands, Rotterdam It bêste fan it web Marita de Jong, Andrea Möller, 'Ik wil kunst die mensen bij elkaar brengt en ontroert' Portfolio Corina Blom Bertus Mulder, 'Anne Vondeling bûn de striid oan mei de NAM' Arjan Hut, 'Snapshots fan Winters' Hans Smelik, 'Breinwosken' Zander [...]