• 8 oktober 2018

    HENK WOLF -  De studenten Nederlands aan de hogeschool waar ik werk, zijn behoorlijk vertrouwd met het Fries. De meesten spreken Fries, ze hebben doorgaans Fries op school gehad of een cursus gevolgd. Sommigen volgen naast Nederlands Fries als tweede studie of als bijvak. Natuurlijk beïnvloeden beide talen elkaar. Soms gaat dat zo subtiel dat ik het niet in de gaten heb. Er is dan [...]