• 5 april 2013

    BAUKE TUINSTRA-  Er verandert veel in onze dorpen. In sommige gebieden slaat krimp toe en is er leegstand, verpaupering en verdwijnen voorzieningen. Een aantal dorpen bevinden zich in een negatieve spiraal: de waarde van woningen daalt, winkels sluiten en verpaupering slaat toe. Vaak zijn bestaande huizen in de historische kern te klein om in een moderne levensbehoefte te voorzien en is herstructurering gewenst. Maar achteruitgang [...]