• 12 maart 2015

    GERARD DE JONG -  Bilkerts. Ze hebben een eigen taal, eigen woordenboek, een eigen cultuur. Ze voelen zich anders dan hun streekgenoten in deze kleine provincie en ontlenen trots aan hun taal en cultuur. En waag het niet Bilkerts Friezen te noemen. Maar wat maakt een Bilkert tot een Bilkert? Wat houdt dat ‘Bildts aigene’ eigenlijk in? En heeft de Bildtse taal toekomst? Kees Kuiken [...]

  • 22 januari 2015

    De lêzende mins, Linus Harms, Lalibela, Ethiopië redaksjoneel, Wy libje yn tiden fan ebola ynhâldsopjefte Karen Bies, Mark en Waling Sjoerd Bottema, Famyljeberjochten It bêste fan demoanne.nl Adwin de Kluyver, Bojan Bajic, Zaal 2 is het eiland Bert de Jong, Fryslân yn in modern jaske Gerard de Jong, Kees Kuiken, Een echte Biltkert is de overtreffende trap van een Fries Bart Kingma, Geuzen en hurdsturten [...]

  • 8 oktober 2013

    ERNST BRUINSMA - Vorige week zat ik in de Martinikerk in Franeker. Daar vond een bijzondere plechtigheid plaats omdat Kees Kuiken voornemens was te promoveren op zijn onderzoek naar de geschiedenis van het Bildt. Het zal weinigen verrassen dat hij zijn verdediging met verve heeft volbracht. Toch wilde het maar geen groots evenement worden. Het cortège was misschien wat klein, de kerk wat groot en [...]