• 22 september 2015

  Op sneon 3 oktober is der in feestlike ôfsluting fan de eksposysje HAUSER fan Annemarie Estor en Lies van Gasse. 'de Moanne' en Tresoar hawwe fiif dichters frege om mei harren eigen ynterpretaasje te kommen fan it Kaspar Hauser ferhaal. Elske Kampen, Anne Feddema, Arjan Hut, Eeltsje Hettinga en Tsead Bruinja bringe jo in oere lang de moaiste Fryske poëzy! Lokaasje: Gysbert Japicx-seal, Tresoar, Bûterhoeke [...]

 • 11 september 2015

  Op zaterdag 19 september a.s. zal de dichter en letterkundige Remco Ekkers in het kader van de Hauser-tentoonstelling de lezing 'Kaspar en Helen' houden. Het programma begint om 14.00 uur in het gebouw van Tresoar aan de Boterhoek 1 te Leeuwarden. In de lezing over Kaspar Hauser en Helen Keller gaat de spreker in op de onmacht en macht je te uiten. Woorden brengen ideeën voort. [...]

 • 18 augustus 2015

  Op 29 augustus iepenet 'HAUSER, In multimediaal epos' troch Annemarie Estor en Lies van Gasse. Tresoar en de Moanne noadigje jo fan herten út om hjirby oanwêzich te wêzen. De njoggentjinde-iuwske figuer Kaspar Hauser (1812-1833) ynspirearret al hast twahûndert jier ferskate keunstners en skriuwers. Meast resint lieten Annemarie Estor en Lies van Gasse út Flaanderen harren ynspirearje troch Hauser yn ‘Het boek Hauser’. Beide dichters/keunstners ferrasten elkoar mear as [...]

 • 25 februari 2014

  DIRK VAN GINKEL -  In maart exposeert schilder/dichter/muzikant Anne Feddema in Galerie Hoogenbosch in Gorredijk. Het beeldend werk dat hij daar toont is in veel opzichten anders dan wat hij eerder heeft laten zien. De grote mythologische, Bijbelse en literaire thema’s hebben plaatsgemaakt voor een wereld dichter bij huis: zijn tuin. Ook is zijn palet aanmerkelijk ingetogener geworden evenals zijn vormentaal. Feddema vertelt over deze [...]