• 17 augustus 2017

    ELSKE SCHOTANUS -  ‘It is wat behelpen’, seit foarmjouwer Jelle Post (1980), as er de doar fan de net al te grutte wurkromte op de ferdjipping fan syn wente yn in bûtenwyk fan Stiens iependocht. ‘Hjir rinst myn holle binnen, hjir lizze myn gedachtegongen.’ Post, dy’t al moai wat hússtilen, boeken, tydskriften en affysjes foarmjûn hat, reizget op it stuit geregeld nei it TextielLab yn [...]

  • 5 juni 2015

    DIRK VAN GINKEL - De Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving, een tweejaarlijkse prijs voor vormgevers en hun opdrachtgevers, is uitgereikt aan Claudy Jongstra en Natlab/Plaza Futura. Voor haar opdrachtgever uit Eindhoven verzorgde Jongstra de wandbekleding van de zogeheten ‘Denkkamer’.   De winnaar Natlab en cultureel centrum Plaza Futura zijn gevestigd op Strijp S, het terrein van de voormalige Philipsfabrieken. Het is nu een broedplaats [...]

  • 1 oktober 2008

    Roelof Koster -  Voor menigeen zal gelden dat, wanneer je het hebt over vormgeving of design, Fryslân nou niet het eerste is waar je aan denkt. Sterker nog: op de kaart van Nederland waar de regio’s voor de creatieve industrie zichtbaar worden gemaakt (Advies Topsector Creatieve Industrie pag. 4) is Fryslân een onontgonnen gebied. Of is het een blinde vlek? Kwantitatief tellen we niet mee, [...]