• 6 april 2011

    'It skouke fan pake...' reizgje tusken werklikheid & ferbylding: ferhalen & muzyk fan Bennie Huisman & tal fan gasten. Elk minske is haadpersoan yn syn eigen libbensferhaal. Skriuwers, dichters & sjongers brûke wat se meimeitsje of meimakke ha yn ferhalen, fersen & lieten. Mar wat is der fan wier? En wat is ferbylding? Bennie Huisman skreau foarich jier in roman mei in auto-biografyske ynslach: 'Lytse [...]