• 22 september 2015

    GERT JAN DE VRIES - Politieke satire is zo oud als de literatuur. En misschien zodoende ook wel even oud als de politiek. Het genre wordt in Nederland echter nauwelijks meer beoefend. De literatuur heeft de satire uitbesteed aan cartoonisten en cabaretiers. Op Koos Tiemersma na. Tiemersma schreef onder zijn pseudoniem Froon Akker al geëngageerde boeken toen het noemen van dat genre nog vloeken in [...]