• 11 juni 2013

    AKKE BOONSTRA -  Fjouwerentweintich jier lyn kaam Rob Faltin nei Nederlân. Hij soe der in jier bliuwe, mar ûnderwilens wennet hy noch hieltyd yn Amsterdam. De Switser mei Hongaarske âlden is noch altiten dwaande mei ynboargerjen, foaral yn it Frysk. "Dat is in hobby wurden." It besoarge him de ear foar dit jier it ‘Grut Frysk Diktee’ fan de Fryske stúdzjeferiening Skanomodu te skriuwen. "Ik [...]