• 13 juli 2015

    HANS KOPPEN -  Onvrede onder burgers is van alle tijden, maar het aantal politieke cynici neemt de laatste decennia wel opmerkelijk toe. Politieke cynici hebben een erg negatief oordeel over de politiek en over politici. Zij uiten zich door extreem links of rechts te stemmen, of door dat helemaal niet (meer) te doen. In ieder geval zijn zij tégen. Tegen plucheplakkers, tegen vriendjespolitiek, tegen mooipraters. [...]