• 22 januari 2014

    HENK WOLF -  Voor een herwaardering van de aanspreekvorm ’gij' heb ik nog nooit iemand horen pleiten. Voor een ’gijlieden' trouwens ook niet. Die vormen zijn uit het dagelijks taalgebruik verdwenen. Ze zijn vervangen door ’jij', ’u' en ’jullie'. Herinvoering van die oude vormen is ook niet mogelijk, daarvoor is de connotatie te sterk. Haast iedereen zal ze als ouderwets, archaïserend aanvoelen. Vandaag stond er [...]