• 20 februari 2015

    HENK WOLF -  Koartlyn krige ik de fraach oft je no it Hearrenfean en de Knipe ensfh. (mei lytse letter) of It Hearrenfean en De Knipe (mei haadletters) skriuwe moatte. Ik moat sizze dat it my earlik sein net it measte ynteressearret en dat ik mei beide foarmen gjin muoite ha, as de skriuwer yn ien tekst mar konsekwint is. Mar ik wol Fryskskriuwers bêst [...]

  • 6 augustus 2014

    DIRK VAN GINKEL -  Fred Pollack (1943) exposeerde onlangs bij Galerie Hoogenbosch in Gorredijk, nu hangt er werk van hem bij de groepsexpositie NOK in Beetsterzwaag. Terwijl zijn werk reist, revalideert Pollack in Groningen. En hij schildert niet maar schrijft. Over zijn verleden, zijn remmingen en stremmingen, zijn drijfveren, zijn creativiteit. ‘De mooist denkbare schilderservaring is dat je jezelf verrast: “Heb ik dat gemaakt?”.’ Terwijl [...]

  • 25 februari 2014

    DIRK VAN GINKEL -  In maart exposeert schilder/dichter/muzikant Anne Feddema in Galerie Hoogenbosch in Gorredijk. Het beeldend werk dat hij daar toont is in veel opzichten anders dan wat hij eerder heeft laten zien. De grote mythologische, Bijbelse en literaire thema’s hebben plaatsgemaakt voor een wereld dichter bij huis: zijn tuin. Ook is zijn palet aanmerkelijk ingetogener geworden evenals zijn vormentaal. Feddema vertelt over deze [...]