• En dat foar in kat, Ate de Jong

    16 december 2022

    MARTSJE DE JONG - Om kado te jaan, foar ûnder de krystbeam of om mei ûnder in tekken te dûken. Boeken!   En dat foar in kat En dat foar in kat, Ate de Jong Libbensskôging troch Bonne, in boarre dy’t yn syn njoggende en lêste libben sit. Hy fertelt oer de minsken dy’t er yn al dy libbens trof, leave en wrede. [...]