• 19 december 2003

    KARIN DE MIK -  Te ambitieus, wonderlijk en curieus. Professor dr. Germ de Haan van de Faculteit der Letteren aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG) is weinig enthousiast over de plannen van de Fryske Akademy om een internationale mastersopleiding Europese minderheidstalen en -culturen op te zetten. De Akademy heeft daarvoor te weinig expertise in huis, denkt hij. In een onderzoeksmastersopleiding Oud Fries en Friese taal- [...]