• 5 juli 2013

  JABIK VEENBAAS - Het dichterschap van Hettinga kwam pas echt tot bloei in de bundel met de dubbele titel Under seefûgels/ De kust. Gek genoeg is deze bundel nooit in zijn geheel vertaald in het Nederlands. Alleen van het tweede deel verscheen een vertaling, of liever gezegd een tweetalige editie, getiteld Vreemde kusten/ Frjemde kusten, met één belangrijke verandering: het gedicht Blabze oan kleuren, inderdaad [...]

 • 8 maart 2013

  PIET GERBRANDY - Yn memoriam Tsjêbbe Hettinga (foto: Henk Brinkman) ‘Oan swarte stielkabels hawwe de bokken / De nacht boppe see en haven úttakele’. Toen ik in 1995 voor het eerst de cd opzette die bij de tweetalige bundel Vreemde kusten/Frjemde kusten hoorde en deze twee regels over me heen liet komen, wist ik niet alleen dat hier een groot dichter aan het woord was, maar besefte [...]

 • 7 maart 2013

  JABIK VEENBAAS - Ontwikkelingen in het dichterschap van Tsjêbbe Hettinga.   Dit artikel ferskynde foar it earst yn april 2001 yn Trotwaer en waard letter bewurke foar it winternûmer fan De Tweede Ronde, 2002. I. Het verinnerlijkte landschap De vernuftige, exuberante expressionist Tsjêbbe Hettinga zoals we die vandaag de dag kennen, beleefde eigenlijk zijn beslissende debuut in de verzen ‘Ljocht út en troch’[ ‘Licht nu en [...]

 • 9 maart 2007

  ERNST BRUINSMA - Part út: 'Tsjêbbe Hettinga en de canon in Friesland', yn: Philologia Frisica 2005. Fryske Akademy, Ljouwert, 2007 Tsjêbbe Hettinga debuteerde in 1971 met een gedicht in het tijdschrift Alternatyf en in De Strikel verscheen het gedicht waarmee hij dat jaar de Rely Jorritsma prijs won. In nauwe samenwerking met de dichter Jelle Kaspersma, een schoolvriend, publiceerde hij in 1973 de debuutbundel Yn dit lân, [...]