• 4 september 2014

    FROUKJE SIJTSMA -  In jier fol dûns, sang en teater Ingeborg Westerink (22) fan De Knipe kin it bytiden noch hieltyd net leauwe. Ut tûzen oanmeldings is sy mei noch 29 oaren útkeazen om de master Musical Theatre te folgjen oan de Mountview Academy for Theatre Arts yn Londen. Bepaald net de minste skoalle. De Britske aktrise Judi Dench, dy’t ûnder oaren spile yn films [...]