• 22 februari 2013

    JAN FOLKERTS -  Yn de maaitiid fan 1956 wiene ús heit en mem op fakânsje yn Fryslân. Sjoen de foto’s yn it famylje-album sil it in reis troch it hiele noarden west hawwe, tegearre yn de swarte Opel Kapitein dy’t ús heit doedestiids hie. In reis dy’t yn alle gefallen it Poptaslot yn Marsum en Ljouwert oandien hat, Delfsyl, de Drintske hunebêden en Hotel Frederiksoord [...]