• 5 juni 2015

    DIRK VAN GINKEL - De Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving, een tweejaarlijkse prijs voor vormgevers en hun opdrachtgevers, is uitgereikt aan Claudy Jongstra en Natlab/Plaza Futura. Voor haar opdrachtgever uit Eindhoven verzorgde Jongstra de wandbekleding van de zogeheten ‘Denkkamer’.   De winnaar Natlab en cultureel centrum Plaza Futura zijn gevestigd op Strijp S, het terrein van de voormalige Philipsfabrieken. Het is nu een broedplaats [...]

  • 9 mei 2014

    Weinig is meer uniek, bijna alles is al gemaakt. En bovendien steeds beter vindbaar. Dat biedt kansen om tot een beter eindproduct te komen. Ik ga op zoek naar bestaande middelen wereldwijd, en vertaal deze dusdanig dat ze optimaal kunnen worden gebruikt in de uiteindelijke toepassing. Zo wordt standaard maatwerk, en imitatie inspiratie.     

  • 19 maart 2014

    De sjuery hat út mear as 70 ynstjoerings en foarstellen 26 keunsterns keazen dy’t mei harren plan en letter úteinsette meie. De sjuery wie ûnder de yndruk fan it nivo en de kwaliteit fan de ideeën. De 26 selektearre keunstners binne de kommende moannen fia de website fan de Moanne te folgjen yn harren wurk. Oan ’e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinst it ûntstean fan [...]