• 25 september 2012

    Ja hear, foute muzyk by 't soad yn de jierren tachtich, it desennium dêr't ik yn opgroeide. Utsykje mar: de kitsch fan Adam Ant, de plastic rock fan Europe, de ellinde fan it Stock, Aitken & Waterman-fabrykje - it wie allegear like slim. Op soks koenen jo as puber gjin muzyksmaak ûntwikkelje. Dêrfoar moasten jo nei de ferantwurde jierren santich, of noch earder werom. Dus [...]