Nûmer 7

Publisearre op 12 december 2018

De Lêzende Mins, Jacob van Essen
Redaksjoneel
Kollum, Karen Bies
Kollum, Douwe de Bildt
It bêste fan deMoanne.nl
Ynterview, Karen Bies, Marlies Stoter, Rembrandt is vlakbij
Krysterhaal, Anne Feddema, Eben-Haëzer
Muzyk, Theo van der Veer, Thomas Azier, Er is geen lift naar succes
Eksposysje, Kester Freriks, Tjibbe Hooghiemstra, Wâldman
Poëzij, Arjan Hut, Fersnippere hielal, Yn lytse talen
Poëzij, Bartle Laverman, Brant
Ynterview, Elske Schotanus, Claudia Woolgar, I have taken it on myself
Ynterview, Bert de Jong, Ad Peek, Boekeman mei in missy
Krystferhaal, Jaap Krol, De eagen fan Keaton
Ynterview, Baukje Zijlstra, Lida Dijkstra, Fuort mei it hokjetinken
Resinsje, Josse de Haan, Keatsen wie de sport fan ús jeugd
Poëzij, Edwin de Groot, Krekt foar it draakjetou it bejouet
Taal, Reitze Jonkman en Arjen Versloot, Der wie ris in mearke en dat hiet fan Stedfrysk
Ynterview, Marita de Jong, Manuela Klerkx, Oscar van Gelderen, Friesland is het Afrika van Nederland
Kollum, Tatiana Pratley, In nije stêd

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]