Nûmer 5

Publisearre op 18 september 2019

De Lêzende Mins, Kristel van den Bosch
Redaksjoneel
Kollum, Karen Bies
Kollum, Bouke van der Hem
It bêste fan deMoanne.nl
Ynterview Tsjomme Dijkstra, Joana da Silveira Duarte
Portfolio Astrid Nobel
Muzyk Arjan Hut, Esther de Jong
Byldzjende keunst, Marita de Jong, Rolf van Hulten, Ramon van de Werken
Ynterview Henk Wolf, Onno Falkena
Perron 1, Jetske Bilker, Station Frjentsjer
Ynterview, Houkje Rypstra, Jan Willem Zwart, ‘Silence of the Bees’
Poëzy, Anne Feddema
Poëzy, Elske Kampen
Ynterview Wendy Kennedy, Bram Kuypers
Ynterview, Anneke van Renssen en Willem Winters, De Boekenboot
Poëzy, Simon Oosting
Foarmjouwing, Karlijn Vermeij, Anne Madrid Y Lopez en Johan de Vries, Art Noord
Proaza, Bennie Huisman, Sanfirdo
Oersetting
Arjan Hut, Laia López Manrique
In memoriam, Sytse Jansma, Ronald Jan Fokkema (1962-2019)
Kollum, Sjoukje de Boer

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]