Nûmer 5

Publisearre op 24 september 2018

De Lêzende Mins, Franciska Stasse
Redaksjoneel
Kollum, Karen Bies
Kollum, Koos Tiemersma
It bêste fan deMoanne.nl
Byldzjende keunst, Karlijn Vermeij, B.C. Epker
Poëzij, Simon Oosting, Kin in bierblik de heuvel oprôlje?
Ynterview, Karen Bies, Ismaël Lotz
Byldzjende keunst, Dirk van Ginkel, Han Steenbruggen
Ynterview, Bert de Jong, Sietske Poepjes
Oersetting, Jantsje Post, Niemand ist bei den Kälbern
Ynterview, Arjan Hut, Baukje Zijlstra
Marboei, Remco de Vries, In dûk yn ‘e mar mei Jacobus Q. Smink
Poëzij, Jacobus Q. Smink, De Snitser mar oer
Ynterview, Rynk Bosma, Jan de Vries
Resinsje, Riemer Janssen, Wat is recht?
Proaza, Aggie van der Meer, Rinne oer it wetter
Ynterview, Marita de Jong, Joris Hoebe
Resinsje, Jelle van der Meulen, Ferdwûn yn Dútslân
Portfolio, Ton Groot Haar
Kollum Tatiana Pratley

 

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]