Nûmer 4

Publisearre op 5 oktober 2020

De Lêzende Mins Barno Veld
Redaksjoneel Amarins Geveke
Kollum Karen Bies
Kollum Raymond Muller
It bêste fan deMoanne.nl
Poadiumkeunst Arjanne Nijp, Fabian Jansen
Portfolio, Aafke Ytsma
Ynterview Eelco Venema, Inge Imelman
Lânskip Bert de Jong
Proaza, Jaap Krol
Perron 1 Elske Schotanus
Ynterview Jannie Regnerus, Anita Terpstra
Kollum
, Eelco Venema
Ynterview, Anita Terpstra, Jannie Regenerus
Essay, Erik Betten
Poëzij Pier Boorsma
Poëzij, Eppie Dam
Skiednis Joke Corporaal, Anne Wadman
Oersetting, Arjan Hut, Raibīs
Byldzjende keunst, Rolf van Hulten
In Memoriam Sybren Sybrandy,
Piter van Tuinen
Ynterview, Amarins Geveke, Pieter de Groot
Poëzij,
Edwin de Groot
Kollum Sjoukje de Boer

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]