Nûmer 3

Publisearre op 2 juli 2020

De Lêzende Mins Tsjalling Beetstra
Redaksjoneel Amarins Geveke
Kollum Karen Bies
Kollum Siart Smit
It bêste fan deMoanne.nl
Byldzjende keunst Wendy Kennedy, Heleen Haijtema
Portfolio, Heleen Haijtema
Ynterview Henk te Biesebeek, Sjoerd Feitsma
Poëzij Baukje Wytsma
Perron 1 Willem Winters
Ynterview Karen Bies, Thamar Haak
Kollum
, Eelco Venema
Ynterview, Anita Terpstra, Jannie Regenerus
Lânskip, Bert de Jong
Ynterview Marita de Jong, K. Schippers
Oersetting, Arjan Hut, Andrea Thompson
Poëzij, Joël Hut
Poëzij
, Line Hut
Poëzij, Elske Kampen
Byldzjende keunst, Arjanne Nijp, Hiltsje Bloemhof, Jack Visser en Renée van Bezooijen
Foarpublikaasje
Hein Jaap Hilarides
Skiednis, Anne-Goaitske Breteler
Kollum Sjoukje de Boer

 

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]