Nûmer 3

Publisearre op 14 juni 2017

De lêzende mins, Marga Claus
Redaksjoneel, Ernst Bruinsma, LUDWIGs DADA Revisited!
Ynhâldsopjefte
Kollum
, Karen Bies, Spinwiel
Kollum, Arjan Hut, De hit simmer fan 2018
It bêste fan it web
Fotografy, Dirk van Ginkel, Dolph Kessler, De beste foto’s maak je achteraf
Literatuer, Elske Kampen en Eppie dam yn petear
Ynterview, Marita de Jong, Anton Stoelwinder, Oan ien libben net genôch
Skiednis, Henk Dilling, Een tolerante maatschappij in Noardburgum
Ynterview, Willem Verf, Arno Brok, Ik bin pas yn Fryslân lokkich wurden
Poëzij, Arjan Hut, Europa
Poëzij, Arjan Hut, Spark
Essay, Peter de Ruyter, Ruimte voor het veen
Proaza, Aggie van der Meer, Heuch dy dyn takomst
Marboei, Remco de Vries, Eeltsje Hettinga yn in ‘âld, hast antyk lânskip’
Poëzij, Eeltsje Hettinga, Yn in úthoeke fan it hielal
Fotoseary, Snapshots fan Willem Winters
Literatuer, Erwin Jans, Het landschap-worden van het gedicht, De poëzie van Tsjêbbe Hettinga
Debat, Roelof Koster, Bindmiddel
Taal, Alex Riemersma en Annet Visser, Meartaligens yn Fryslân, hokker talen dogge noch mear mei?
Underrwiis, Julia van Bohemen, De greidefûgel is hot
Kollum, Tatiana Pratley, Ynterpretaasjedrift

 

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]