Nûmer 2

Publisearre op 25 mei 2020

De Lêzende Mins Jan Hendrik Annema
Redaksjoneel Amarins Geveke
Kollum Karen Bies
Kollum Ria Kraa
It bêste fan deMoanne.nl
Ynterview Wendy Kennedy, Peter Boorsma
Ynterview Tialda Hoogeveen, Ruud Douma, Dolly Bellefleur
Byldzjende keunst Susan van den Berg, Kermis in de Friese kunst
Oersetting Jetske Bilker, Hedwig Selles
Perron 1 Eric Hoekstra
Muzyk Anne-Goaitske Breteler, The Homesick
Proaza Aggie van der Meer, Gelok
Opiny Elske Schotanus
Ynterview Marita de Jong, Marjol Flore
Essay Bert de Jong, Fryske striid om it wetter
Ynterview Amarins Geveke, Houkje Rijpstra
Ynterview Agnes Winter, Michiel van Nieuwkerk
UKF Bouke van der Hem
Foarpublikaasje Philippus Breuker
Resinsje Gerben de Vries, De geur van Hooi
Kollum Sjoukje de Boer

 

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Aggie van der Meer, Agnes Winter, Amarins Geveke, Amarins Geveke Kollum, Anne-Goaitske Breteler, Bert de Jong, Bouke van der Hem Foarpublikaasje, De geur van Hooi Kollum, De geur van Hooi Kollum Sjoukje de Boer, de lêzende mins, De Lêzende Mins Jan Hendrik Annema Redaksjoneel Amarins Geveke Kollum Karen Bies Kollum Ria Kraa It bêste fan deMoanne.nl Ynterview Wendy Kennedy, Dolly Bellefleur Byldzjende keunst, Dolly Bellefleur Byldzjende keunst Susan van den Berg, Elske Schotanus Ynterview, Eric Hoekstra Muzyk, Fryske striid om it wetter Ynterview, Fryske striid om it wetter Ynterview Amarins Geveke, Gelok Opiny, Gelok Opiny Elske Schotanus Ynterview Marita de Jong, gerben de vries, Hedwig Selles Perron 1, Hedwig Selles Perron 1 Eric Hoekstra Muzyk Anne-Goaitske Breteler, Houkje Rijpstra Ynterview, Houkje Rijpstra Ynterview Agnes Winter, Jan Hendrik Annema Redaksjoneel, jetske bilker, Karen Bies Kollum, Kermis in de Friese kunst Oersetting, Kermis in de Friese kunst Oersetting Jetske Bilker, marita de jong, Marjol Flore Essay, Marjol Flore Essay Bert de Jong, Michiel van Nieuwkerk UKF, Michiel van Nieuwkerk UKF Bouke van der Hem Foarpublikaasje Philippus Breuker Resinsje Gerben de Vries, nûmer 2, Peter Boorsma Ynterview, Peter Boorsma Ynterview Tialda Hoogeveen, Philippus Breuker Resinsje, Ria Kraa It bêste fan deMoanne.nl Ynterview, Ruud Douma, Sjoukje de Boer, susan van den berg, The Homesick Proaza, The Homesick Proaza Aggie van der Meer, Tialda Hoogeveen, Wendy Kennedy

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]