Kom bried mar op myn lân

Publisearre op 1 april 2016

Kom bried mar op myn lân

Elmar Kuiper

 

de Moanne en Noorderbreedte nûgje dy út foar in jûn live yn de greide. Op 12 maaie 2016 om 19:30 oere binne wy te gast yn it lân fan boer Murk Nijdam yn Wommels, om te harkjen nei greidefûgels en poëzy.

Fûgels: skries, ljurk, ljip, tsjirk, strânljip ensfh. Dichters: Simon Oosting, Elmar Kuiper en Willem Tjebbe Oostenbrink.

Tagong: 10 euro. Opjefte by: s.wijngaarden@afuk.nl. Der is beheind plak, dus jou dy wol op!

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Live

    De twadde Moanne Live fan dit jier wurdt holden op woansdei 7 maaie yn gearwurking mei de Fryske ôfdieling fan de Orde van den Prince. Dit [...]

  • Kategory: Live

    Folle bak justerjûn op de twadde Moanne Live fan 2014 yn gearwurking mei de Fryske ôfdieling fan de Orde van den Prince mei as boeiende gast prof. [...]

  • Kategory: Live

    Yn de muzykkoepel tsjinoer De Koperen Tuin yn de Prinsetún fan Ljouwert presintearren de Moanne en Tresoar tidens it UITfestival Ljouwert Fryslâns meast bysûndere dichters: Sannemaj Betten, Elmar Kuiper, Jan Ketelaar, [...]