• 21 maart 2016

    BAUKE TUINSTRA -  Om de kwaliteit van onze gebouwde omgeving te behouden, worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van welstand. Deze eisen zijn door de gemeente vastgelegd in een Welstandsnota. De door de gemeenteraad aangewezen Welstandscommissie (in Fryslân is dat in de meeste gemeenten Hûs en Hiem) toets plannen aan de hand van deze nota en brengt aan burgemeester en wethouders advies uit. Overigens kunnen [...]