• 31 maart 2014

    Bêste Volkert, Kensto Willem noch, fan de earste tv-searje Big Brother? Witst wol, dy keardel dy't it ta de ein skopte yn dat hûs, mar doe mei ien domme aksje – ik leau dat er syn kompanen Ruud en Bart in pear sinten tasei as hy winne soe – alle sympaty ferlear en as in Oekraynske Krimsoldaat de Big Brother kazerne úthune waard. Fuort nei [...]