• 6 juni 2014

    Tijd voor bezinning.                    

  • 1 mei 2014

    Levende letters. Voor de totstandkoming van mijn letter gebruik ik levende micro-organismen zoals schimmels en bacteriën. Ik onderzoek hoe verschillende schimmels groeien en welke vormen en kleuren ze opleveren. Op basis van deze informatie ontwerp ik de letter R. Het is de bedoeling dat één basisvorm een verscheidendheid aan mutaties oplevert. Izore (centrum infectieziekten Friesland) Leeuwarden is mij zeer behulpzaam geweest bij het leveren van [...]