• 9 september 2013

    GERBEN DE VRIES -  In maat fan my miende oait in soad te witten fan it Romeinske Ryk. Op myn fraach oft er dan bygelyks The history of the decline and fall of the Roman Empire fan Edward Gibbon lêzen hie antwurde er: 'Nee, mar wol de romans Macht en Liefde en De Kroon van Gras fan Colleen Mc Cullough!' Okee, hy is wat in [...]